ชื่อ-สกุล
หมายเลขโทรศัพท์
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
ส่งข้อมูล

ประกันชีวิต
อาวุโส โอเค

ไม่อยากทิ้งภาระให้ลูกหลานเมื่อถึงวันสุดท้าย
พอแก่ตัวลง โรคภัยก็ถามหา ประกันที่ไหนเค้าจะรับ
ความกังวลต่าง ๆ ของผู้สูงอายุมีมากมาย... แต่เราเข้าใจ



ประกันชีวิต อาวุโส โอเค
สมัครง่าย ๆ โดยไม่ตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพใด ๆ




    02-305-5110

ประกันภัยอุบัติเหตุ
ยิงคิดยิงคุ้ม

มีมั้ย? ประกันที่จ่ายทั้งอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา แล้วเราจะเอาเงินก้อนที่ไหนไปจ่ายค่ารักษาก่อน?
แม้ความกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เราเข้าใจ



ประกันภัยอุบัติเหตุ ยิ่งคิด ยิ่งคุ้ม
สมัครง่าย ๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ




    02-305-5220



ประกันชีวิต
เอไอเอ 50 อัพ

ความคุ้มครองเพิมขึ้นถึงปีละ 10% จนสูงสุดถึง 150%*
อีกทางเลือกของประกันชีวิตที่ ยิ่งอยู่นาน ยิ่งได้มาก...



ประกันชีวิต 50 อัพ
สมัครง่าย ๆ โดยไม่ตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพใด ๆ



    02-305-5660




What's New
ติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้ม
จากเอไอเอ